Navigáció

MENŐ MENZA VÁLON


Természetismereti projektversenyek


Étkezés - 2023
Kedves Szülők!
 
A Menza Pure rendszer már aktív, az étkezések lemondása lehetséges.
Az első tanítási nap szeptember 1. tekintetében kérjük a Menza rendszer felületén is mielőbb jelezzék étkezési szándékukat.
A tanév folyamán továbbra is az étkezés lemondása a rendszerben a szülők feladata marad. Változtatás, módosítás esetén az igazgatas@val.hu +36-70/526-8769 kérhetnek segítséget.
                                                                                       
                                                                                              Köszönettel:
Jeneiné Jerkovics Erika
Igazgatási ügyintéző
+36(22) 559-407

Tanévkezdés

Kedves Szülők!

A pótvizsgák időpontja: augusztus 23. 8 óra.

A tanévnyitó ünnepség szeptember 1-én 7:45-kor kezdődik. Kérjük, a gyerekek ünneplőben jelenjenek meg.

A tanévnyitó ünnepség után osztályfőnöki órák lesznek 11:30-ig.

Kérjük, ügyeleti igényüket az első tanítási napra jelezzék az osztályfőnök felé, legkésőbb augusztus 30-ig.

Szabó Éva


nyári ügyelet

Ügyeleti napok iskolánkban:

július 5., 19.,
augusztus 2., 16.
(9-13 óráig)

 


Általános iskolai beíratkozás

Letölthető szülői tájékoztató


Benyújtott intézményvezetői pályázat

Szabó Éva


Órarend változása

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

 

2023. március 20-tól (hétfőtől) megváltozik az órarend.

Az új órarend jelenleg weblapunkon az Órarend 2022-2023 menüpontban olvasható.

A Kréta elektronikus rendszerben a hétvégén folyamatosan kerül frissítésre.


Intézményvezetői álláspályázat

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

DUNAÚJVÁROSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Váli Vajda János Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Intézményvezető (magasabb vezető)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól.

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre

épülő fejlesztési elképzeléseket,

 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Dunaújvárosi Tankerületi Központ, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/065/00525/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT-Váli Vajda János Általános Iskola intézményvezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Németh Sarolta Zsuzsanna tankerületi igazgató nyújt, a +3625795218 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/dunaujvaros honlapon szerezhet.

 

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberierőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Vál

Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Fejér Vármegye, 2473 Vál, Szent István tér 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

 

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • pedagógus-szakvizsga                                keretében          szerzett intézményvezetői

szakképzettség

 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

 

 

 

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/dunaujvaros - 2023.02.20., http://vajdaval.hu - 2023.02.20.

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.

 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 
   

 

 

 

 


Szünetek, tanév vége

Kedves Szülők!

 

A Magyar Közlöny 158. számában megjelent 368/2022.(IX.29.) Kormányrendelet szerint:

 • A 2022/2023. tanévben a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).
 • A 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023.június 16. (péntek).
 • őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki

Iskolánkban a rendelet szerint járunk el. Munkatervünknek megfelelően október 15-én, szombaton dolgozzuk le október 31-ét, hétfőt. Nálunk ez tanítás nélküli munkanap, pályaorientációs nap lesz. A gyerekeknek nem kell iskolába jönni, online feladatot kapnak erre a napra. Igény esetén ügyeletet biztosítunk.


Étkezési térítési díjak

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Pályázat